OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: MMR E-bike s.r.o.

se sídlem: Doudlevecká 1081/27, 301 00 Plzeň
identifikační číslo: 05841208
zapsané v obchodním rejstříku vedeném, Krajs.soudem v Plzni, oddíl C 
 34154/KSPL pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mmrebike.cz

Nakupování je velmi snadné a pohodlné. Internetový obchod www.mmrebike.cz má podobnou strukturu jako obchod kamenný - s výhodou rychlého a snadného hledání v sortimentu. Klikáním na odkazy se propracujte až k požadovanému produktu nebo použijte vyhledávač - pomocí kterého snadno vyhledáte požadovaný produkt podle jeho názvu.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, klikněte na tlačítko Koupit". Zboží se přesune do tzv."košíku". Informace o Vašem nákupu se zobrazují v pravé části hlavičky stránky. Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami jakožto i nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami. Veškeré objednávky jsou závazné. Zrušit objednávku je možné e-mailem info@mmrebike.cz. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte správnost všech uvedených údajů v objednávce. Po objednání je zasláno obratem potvrzení objednávky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Objednávky mohou být ověřovány také telefonicky.

 

Reklamační řád

Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od přepravce. Pokud je obal porušen, je povinen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis. Pokud není obal poškozen, je kupující povinen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat. O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail). Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají).

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí obsahovat veškeré originální příslušenství a musí být odesláno nejpozději 14.den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele (Papírnická 2570/3, Plzeň). Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu. V případě, že zboží nebude v původním stavu, může být vyplacená částka snížená o náklady spojené s uvedením do původního stavu.

 

Odstoupení od smlouvy


 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem


Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o


 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:
MMR E-bike s.r.o.
Papírnická 2570/3,
326 00 Plzeň-Slovany

nebo emailem na adresu: info@mmrebike.cz.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá MMR E-bike s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od MMR E-bike s.r.o. obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Pokud se jedná o spotřební zboží (např. oleje, maziva atd) pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, MMR E-bike s.r.o. doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu MMR E-bike s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
Spotřebitel odpovídá MMR E-bike s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu MMR E-bike s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, MMR E-bike s.r.o. však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží MMR E-bike s.r.o. odeslal.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující MMR E-bike s.r.o., co ještě vrátit může, a dá MMR E-bike s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.mmrebike.cz, čehož je důkazem daňový doklad, případně záruční list.

Uplatnění reklamace

Klient se při uplatňování záruky může s potřebnými dokumenty obrátit přímo na náš servis nebo zboží zaslat do naší prodejny, spolu s popisem závady, zpáteční adresou, telefonním kontaktem, případně záručním listem. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. Nezasílejte zboží do opravy na dobírku - tato zásilka nebude přijata.

 

Adresy k zasílání reklamačních oprav:

MMR E-bike s.r.o., Papírnická 2570/3, 326 00 Plzeň; tel.: +420 777 224 900; info@mmrebike.cz

 

Adresy k osobnímu předání reklamačních oprav:

PLZEŇ: Papírnická 2570/3, 326 00; tel.: +420 777 224 900

PRAHA: Jeremiášova 2722/2a, 155 00; tel.: +420 720 981 991

 

Délka záruční lhůty

záruka 24 měsíců

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1. března 2020 a platí na území České republiky. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku, zákazník je povinen se s ním seznámit a nákupem zboží s ním souhlasí a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Nákupní řád

Obecné ustanovení

Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je zákazník kontaktován e-mailem nebo telefonem. Všechny ceny jsou včetně DPH.

 

Objednávka

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. +420 777 224 900.
Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka se řídí zákonem 367/2000Sb. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka.

Zrušení objednávky ze strany prodejce

vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně kontaktujeme e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,...) Pokud jste již zboží zaplatili a výsledná částka bude nižžší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

Platba za zboží

V současné době je možné zboží hradit:

 • hotově: při osobním odběru v prodejnách MMR E-bike s.r.o.
 • převodem z účtu: na účet dodavatele formou zálohové faktury (zboží je odesláno po obdržení platby na účet)
 • bezhotovostně platební kartou: při osobním odběru v prodejnách MMR E-bike s.r.o.

Zpracováním osobních údajů   

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Doprava zboží

 • Doprava je prozatím zajišťována našimi vlastními vozy
 • Osobní odběr: v našich prodejnách
 • Dle individuální dohody: PPL, Českou poštou, Zásilkovnou

Ceník přepravy

 • Cena po Plzni a do 20-ti km ZDARMA. Cena od 20-ti km -> 1000 Kč - smluvním dopravcem.
 • Cena po Praze ZDARMA. Cena mimo Prahu -> 1000 Kč - smluvním dopravcem.

 

Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen překontrolovat neporušenost obalu ihned při převzetí zboží od přepravce. Pokud je obal porušen, je povinen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis. Pokud není obal poškozen, je kupující povinen ihned po převzetí otevřít zásilku a překontrolovat zda zboží není poškozeno. Pokud ano, je povinen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u dopravce (PPL, pošta). O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail). Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškození nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají).

V případě stížnosti se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI).