Další
Menu

Ochrana osobních údajů

1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností MMR E-bike s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu.

2. Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

3. Společnost MMR E-bike s.r.o. provozující internetový obchod www.mmrebike.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům e-mail s informacemi o cenových akčních nabídkách a to v rozsahu maximálně jeden e-mail denně. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byli zasíláni informace o cenových akčních nabídkách, zašle e-mail s touto skutečností na info@mmrebike.cz.


4. Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů (jméno, příjmení, email) třetím osobám spolupracujících s prodávajícím za účelem rozesílání marketingových nabídek na e-mail zákazníka - například společnostem, které se zabývají hromadným rozesíláním obchodních nabídek, a to vždy za respektování platných zákonů, zejména zákona na ochranu osobních údajů. Dané společnosti nemají souhlas prodávajícího k svévolnému využití osobních údajů. Veškerá data jsou chráněna proti zneužití šifrováním, a přístup k nim je omezen.

Kolo na míru
);*} );*}